Loading...

Precizne informacije za planiranje poslovanja

Jednostavnost, lakoća korištenja i intuitivnost, zajedno s ugrađenim alatima i funkcijama koje će omogućiti potpunu kontrolu, upravljanje financijama i donošenje strateških odluka, karakteristike su integriranih modula koji čine ovo rješenje.

Rješenje je namjenjeno profitnim i neprofitnim organizacijama i proračunskim korisnicima, a obuhvaća glavnu knjigu i saldakonte, poreznu evidenciju, dugotrajnu imovinu i financijsku operativu.

Moduli i ključne funkcionalnosti

Cjelovita, integrirana i pouzdana rješenja

Financijsko knjigovodstvo

Evidencija glavne knjige i saldakonta za tvrtku u cjelini ili pojedini centar odgovornosti. Potpuna kontrola uz korištenje statusa dokumenata.

Knjige U-RA/I-RA

Evidencija ulaznih i izlaznih računa i obračun PDVa. Za pravne osobe i obrtnike.

Dugotrajna imovina

Evidencija dugotrajne imovine i obračun amortizacije po zakonskoj i poduzetničkoj metodi. Mogućnost ispisa naljepnica i popis bar kod čitaćem.

Financijska operativa

Blagajničko poslovanje, obračun kamata i platni promet.

Proračunsko knjigovodstvo

Evidencija i izvršenje planova proračuna za organizaciju u cjelini ili centre odgovornosti.

Knjiga primitaka i izdataka

Uz Knjigu U-RA/I-RA evidencija za obrtnike.

Poslovna inteligencija i analize uz G3 Reports

Proširite SWING Rješenja sa modulom za poslovnu inteligenciju koji će vam omogućiti nadziranje
analiziranje i planiranje poslovanja vaše tvrtke.