Loading...

Prilagodba svakoj vrsti proizvodnog procesa

Praćenje procesa proizvodnje jedan je od najzahtjevnijih dijelova svakog poslovnog sustava. Kompleksnost proizvodnih procesa nameće potrebu evidentiranja svih podataka koji će omogućiti praćenje robnog, materijalnog i financijskog segmenta proizvodnje, te analizu samog procesa.

Osnova rješenja je skup funkcionalnosti i opcija koje omogućavaju utvrđivanje cijene koštanja proizvoda, praćenje sljedivosti procesa nabave, proizvodnje i prodaje, nadzor nad procesima u proizvodnji. Na ovakovu osnovu, integrira se rješenje za skladište, nabavu i prodaju.
 
Rješenje prati aktivnosti od trenutka izdavanja zahtjevnice za proizvodnju, kreiranja, praćenja izvršenja i analize radnih naloga, do zaključenja radnog naloga uz evidentiranje proizvodnog škarta. Omogućava kontinuiranu usporedbu stvarnog utroška repromaterijala u odnosu na prethodno definirani normativ, a u svojoj osnovi osigurava bolju kontrolu troškova, preciznije kalkulacije cijena koštanja pojedinih proizvoda, bolju kontrolu kvalitete, te uštedu vremena i rada na evidentiranju i procesiranju dokumentacije, eliminacijom dvostrukih unosa podataka.

Preuzmite brošuru

Poslovna inteligencija i analize uz G3 Reports

Proširite SWING Rješenja sa modulom za poslovnu inteligenciju koji će vam omogućiti nadziranje
analiziranje i planiranje poslovanja vaše tvrtke.