Loading...

Cjelovito rješenje za praćenje vaših kadrova

Od opsežne evidencije vezane uz posloprimce, evidentiranja ugovora o radu, rješenja o godišnjim odmorima i drugih izvještaja vezanih uz kadrovsku evidenciju, do obračuna plaća i dohodaka od samostalnog rada i putnih naloga. Sve što trebate kako biste se u potpunosti rješili ručnih računanja i pomoćnih evidencija.

Rješenje obuhvaća sve funkcionalnosti i alate kako biste se u potpunosti rješili ručnih računanja i pomoćnih evidencija. Osim preciznog zakonom propisanog izvještavanja, sadrži velik broj izvještaja za interno praćenje vaših kadrova.

Moduli i ključne funkcionalnosti

Cjelovita, integrirana i pouzdana rješenja

Kadrovska evidencija

Kadrovska dokumentacija (podaci o posloprimcima, ugovori, rješenja o godišnjim odmorima..). Kreiranje plana godišnjih odmora.

Obračun plaća

Redovni, izvanreni i akontacijski obračun plaća. Za jednostavne i složene obračune. Korištenje uređaja za evidenciju radnog vremena.

Putni nalozi

Putni nalozi i locco vožnja. Službena putovanja u zemlji i inozemstvu, obračuni u domicilnoj i stranim valutama.

Obračun dohodaka

Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara, honorara za umjetnička djela, dohodaka članova upravnih i nadzornih odbora, inozemnih i tuzemnih poreznih obveznika (koji se ostvareni u inozemstvu).

Poslovna inteligencija i analize uz G3 Reports

Proširite SWING Rješenja sa modulom za poslovnu inteligenciju koji će vam omogućiti nadziranje
analiziranje i planiranje poslovanja vaše tvrtke.