Loading...

Korisnički portal

Korisnički portal sadrži bazu znanja, novosti vezane uz SWING Rješenja, korisničke priručnike i alat za nadogradnju na najnovije verzije.
Putem korisničkog portala možete chat-ati sa help desk-om ili postaviti i pratiti izvršenje vaših upita na help desk.
 
Kako biste imali puni pristup korisničkom portalu, potrebno je imati podatke za pristup. U suprotnom, moći ćete pristupiti korisničkim uputama.

Za sve dodatne informacije vezane uz pristup na korisnički portal, kao i pomoć oko resetiranja vašeg korisničkog pristupa molimo kontaktirajte nas na +385 21 246 693 ili mailom na podrska@swing-consulting.hr

Prijava    Zatražite podatke za prijavu

Korisničke upute

Korisnički priručnici, baza znanja i upute vezane uz nove funkcionalnosti (nove verzije)

Korisničke upute


Novosti u verzijama

Popis novosti u verzijama SWING Rješenja.

Pregled novosti po verzijama

Korisnički portal

Sve potrebne informacije vezane uz korištenje SWING Rješenja

Novosti o proizvodima

Na korisničkom portalu, naći ćete sve novosti vezane uz SWING Rješenja, kao i posebne obavijesti korisnicima.

Direktan upit na help desk

Postavite direktan upit help desk-u i pratite njegovo izvršenje. Na vašem korisničkom računu imati ćete evidenciju svih postavljenih upita.

Baza znanja

Osim korisničkih priručnika, na portalu uvijek možete pristupiti svim uputama vezanim uz uvođenje novih funkcionalnosti u SWING Rješenja.